Navigace

Obsah

 
 
 
Platba odpadu na rok 2021.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu!
Číslo účet obce : 8320551/0100, s variabilním symbolem 130+příslušné číslo popisné.
Platba musí být uhrazeno nejpozději 30.6.2021
Cena je stanovena OZV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Obecní úřad Zábrodí má stanoveny úřední hodiny takto:

 

pondělí  od 8,00-11,00 a 16,00 - 18,00 hodin

čtvrtek  od 8,00-11,00 a 16,00 - 18,00 hodin
 

  • obracet se na nás můžete telefonicky, nebo e-mailem, pokud lze Vaše akutní požadavky tímto způsobem vyřešit

 

  • pokud občané starší 65 let, nebo občané v karanténě, potřebují zajistit nákup potravin nebo léků, volejte na tel: 735 175 758

    Kontakty na OÚ Zábrodí:

    • telefon: starosta: 774 205 205, účetní: 735 175 758

    • e-mail: urad@zabrodi.cz

 

 

 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

 

        

    
   

Novinky

21.01.2021

Kotlíková dotace č. 210PK01

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 18. 1. 2021 vyhlášení dodatečné výzvy na kotlíkové dotace č. 21OPK01. Text výzvy, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn od 20.1. 2021 na úřední desce kraje nebo na následujícím odkazu: http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189 Registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.

Detail

31.12.2020

Tříkrálová sbírka

Vážení příznivci Tříkrálové sbírky, současná epidemická situace nedovoluje, aby Vaše domovy fyzicky navštívili skupinky koledníků.Na stránkách www.trikralovasbirka.cz, můžete přispět konkrétní oblastní, nebo farní charitě. Po zadní PSČ vašeho města, nebo obce, Vám bude nabídnuta konkrétní volba místně příslušné organizace. V naší obci bude umístěna od 4. 1. 2021 do 21. 1. 2021 klasická pokladnička, do kterých budete moci přispět v kanceláři OÚ Zábrodí.

Detail

16.10.2020

Změny v dopravě od 16,10.2020

Změny v dopravě

Detail

11.03.2020

CORONAVIRUS - INFORMACE

Co dělat -Coronavirus

Detail

02.05.2019

Dotace Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zábrodí - chodník v Zábrodí - Horní Rybníky, komunikace III/30412

Dotace Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zábrodí - chodník v Zábrodí - Horní Rybníky, komunikace III/30412

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zábrodí - chodník v Zábrodí - Horní Rybníky, komunikace III/30412

Detail

Kalendář akcí

Fotogalerie

11.03.2020

Karneval

Karneval

Dětský karneval

Detail

02.03.2020

Obecní zabíjačka

Obecní zabíjačka

8.Obecní zabíjačka

Detail

27.01.2020

Sousedské posezení 25.1.2020

Sousedské posezení 25.1.2020

Sousedské posezení

Detail

Obec Zábrodí vfznikla v roce 1960 sloučením dosavadních tří obcí: Zábrodí, Horních Rybníků a Končin. Původní obec Zábrodí leží na horní planině 415 m nad hladinou moře v krajině otevřené severním a severovýchodním větrům. Část Horní Rybníky leží na malé vyvýšenině (452 m n. m.) při silnicích vedoucích z Náchoda do Červeného Kostelce a k Trubějovu. K Horním Rybníkům byly přičleněny i některé domy Dolních Rybníků, které byly jako samostatná obec zrušeny. Končiny patřily až do sloučení k obci Horní Radechová.

Nově vytvořená obec je obcí značně rozsáhlou; sahá od Červeného Kostelce až k Dolní Radechové. Jednotlivá stavení jsou roztroušena po celém území. Okolí vesnice je pěkné, v blízkosti jsou lesy a dva rybníky – větší Špinka (50 ha vodní plochy) a menší Brodský (rozloha 15 ha). Obec Horní Rybníky je na západě ohraničena lesem, jehož bližším částem se říká Hejnovka. Od severu směrem k Červenému Kostelci je chráněna kopcem zvaným "Přibylák". Jižním směrem je krásný pohled na náchodský zámek a vrch Dobrošov. K východu leží zemědělské pozemky poměrně v rovině a je vidět přes hranice do Kladska.

O původu jmen obce se zmiňuje Josef Hurdálek: Zábrodí vzniklo od slova brod. Na místě dnešních rybníků Špinka a Brodský byly močály, jimiž se lidé museli brodit, aby se dostali domů. Horní Rybníky dostaly svůj název podle malých rybníčků, kterých zde bývalo několik. Známo je i jméno Čertovina, což byla původně krčma se statkem postavená na nejvyšším bodě Rybnického pohoří, odtud Horní Rybníky. Krčma byla základem obce a prošla zajímavým vývojem.