Navigace

Obsah

Současnost

Současnost je počítána od sklonku roku 1989, kdy došlo ke změně společenského zřízení. Již 18. 12. 1989 proběhla ustavující schůze OF, na níž bylo schváleno programové prohlášení. Zúčastnilo se jí 150 občanů, z nichž 102 vstoupilo do OF. Do výboru byli zvoleni tito zástupci: Petr Kulda, MVDr. Václav Dlauhoweský, Václav Jirásek, Ladislav Jirka, Josef Pásler a Jan Středa ml.

Se změnou zřízení došlo i ke změnám ve sdružování občanů. Ze zájmových organizací byly zachovány pouze SDH. Místní občané však nadále udržují tradice kulturních akcí – každoročně se pořádají dětské karnevaly, setkání důchodců, pomlázkové zábavy, oslavy Dne matek a Dne dětí, stavění máje, mikulášské nadílky, silvestrovské večery, plesy apod.

Ke zvelebování obce přispěly opravy osvětlení, komunikací, budovy OÚ, kabin na hřišti, výstavba tenisových kurtů, zřízení kontejnerů na domovní odpad a likvidace černých skládek v lese. Obec dbá i o historické památky, opraveno bylo sousoší sv. Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého. K negativním stránkám vývoje patří uzavření obchodu v Horních Rybníkách a Kulturního domu v Zábrodí. V roce 2002 byla uzavřena MŠ, neboť končí pronájem budovy a klesá počet dětí a končí desetiletá lhůta pro užívání, než bude budova vrácena původním majitelům.

Pracovní příležitosti v obci zajišťuje obchodní družstvo Impro, gumovýroba LIGO, společnost AG Horní Rybníky – velkovýkrmna a odchovna prasat, TF PRESS s.r.o. - zpracování gumy. Působí zde i několik soukromníků: čtyři truhlárny, dvě kovovýroby, soukromí zemědělci. Většina obyvatel dojíždí za prací do Červeného Kostelce a Náchoda.

Obecní úřad se stará o rozvoj a provoz obce: v roce 2004 byly zahájeny první stavby rodinných domků na sedmnácti stavebních parcelách postupně vzniká sedmnáct rodinných domů – poslední dva se dokončují v roce 2012 a 2013.

Oba hasičské sbory v obci opět aktivně pracují, pomáhají obci při různých akcích. V Horních Rybníkách se věnují dětem, se kterými se zúčastňují soutěží v požárním sportu

Běžnou záležitostí je připojení na INTERNET – v obci je od roku 2005 hned několik poskytovatelů bezdrátového internetového připojení. V letech 2009 až 2012 se postupně opravují a rekonstruují chodníky v Horních Rybníkách i v Zábrodí. Hřiště na Končinách je trvale zdokonalováno a pečlivě udržovano. Fotbalisté Sokola Zábrodí, mají aktivní mužstvo žáků i mužů. Tenisový kurt s tréninkovou zdí je pravidelně využíván. Občané se při akcích jako jsou "čarodějnice" nebo "dětský den" mohou sejít u dřevěného altánu nově postaveném na hřišti. Na konci roku 2012 byl zpět zakoupen původní objekt mateřské školy a je rozhodnuto vybudování mateřské školky. Ta se otevřela 24.8.2015 a navštěvuje ji 25 dětí.

 

 

Obec Zábrodí v tabulkách

Vývoj počtu obyvatel
Obec - část obce 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1999 2017
Zábrodí 710 695 467 373 467 443 411 424 575
Zábrodí 274 268 192 152 316 272 263 - 178
H. Rybníky 436 427 275 221 160 171 148 - 248
Končiny           149
Vývoj obce a jejích částí
  Zábrodí H. Rybníky
První písemná zpráva 1582 1497
Nadmořská výška 419 452
Katastrální výměra /ha/ 483 338
Vývoj domovního a bytového fondu
Obec - část obce Počet domů Počet rodin. domků Počet trvale obydl. domů
1930 1950 1970 1991 1961 1970 1980 1991 1961 1970 1980 1991
Zábrodí 134 135 131 124 135 128 118 116 150 147 137 150
Zábrodí 52 55 82 80 93 80 76 76 107 91 94 97
H. Rybn. 82 80 49 44 42 48 42 40 43 56 43 53
Přehled počtu obyvatel obce Zábrodí dle pohlaví (vždy k 31. 12.)
  1900 1910 1920 1930 1940 1960 1970 1980 1990 1999
celkem 257 213 198 170 192 476 441 413 419 424
mužů 134 - 99 82 101 - 216 216 216 212
žen 123 - 99 88 91 - 225 197 203 212
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
celkem 437 432 423 423 430 435 432 446 464 472 478 485
mužů 217 218 212 212 214 216 218 222 232 239 241 249
žen 220 214 211 211 216 219 214 224 232 233 237 236

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017            
celkem 523 533 545 557 568 575            
mužů

271

278 287 295 303 305            
žen 252 255 258 262 265 270