Navigace

Obsah

GDPR – ochrana osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:

Obec Zábrodí

sídlo: Horní Rybníky 35

IČ: 00273244

DS: eijb5cc

telefon: 491 465 113,  735 175 758                   

e-mail: urad@zabrodi.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Simona Michelová

e-mail: michelova@mikroregionupa.cz

tel.730 510 371