Navigace

Obsah

Významné dny obce

Rok 1497 první písemná zpráva o obci Horní Rybníky
Rok 1582 první písemná zpráva o obci Zábrodí
   

19. století

   
1860 stavěna okresní silnice
11. 4. 1894 rozluka obcí Horní Radechová a Horní Rybníky
1886 zřízení jednotřídní školy
1896 výstavba nové školní budovy
1. 4. 1897 1. den výuky v nové škole
1897 založen SDH, velitel Jan Kratochvíl
   

20. století

 
   
1901 postavena škola v Zábrodí
31. 5. 1909 ustavení spořitelního a záložního spolku Kampelička
15. 1. 1922 založena knihovna v Zábrodí, knihovník učitel Josef Semerák
17. 8. 1924 odhalení pomníku padlých hrdinů
21. 10. 1927    ustaveno družstvo pro rozvoj elektrické energie
14. 4. 1928 první el. světlo v domech, první rádio u pana Aloise Kuldy
2. 6. 1935 župní sjezd SDH
1947 zřízen obecní telefon u Vaníčků
1952 zřízení autobusové linky z Náchoda do Červeného Kostelce
1957 založení JZD
1958 založení ČSČK, Osvětové besedy
1959 první televizor v obci (Václav Bydžovský), první automobil Škoda 440 Spartak (Oldřich Prouza)
12. 6. 1960 sloučení obcí Zábrodí, Horní Rybníky a Končiny - vznik obce Zábrodí
1961 sloučení tří družstev v jedno pod názvem Svornost
1961 otevření MŠ
1962 vyšlo první číslo Zábrodského zpravodaje
1963 zrušena Kampelička
1964 zrušeno pohostinství na Špici
1965 uzavřena škola v Zábrodí
1965 přejel první autobus přes Zábrodí
1967 zrušena jednota u Hanušů
1971 vznik ČSŽ, TJ Sokol
1973 založení SSM
1975 zrušení školy v Horních Rybníkách
1975 sloučení zem. družstev Červenokostelecka pod názvem JZD Úpa
1976 otevření kulturního domu v Zábrodí
1980 otevřena prodejna v Horních Rybníkách
1981 zrušeno pohostinství u Prouzů v Zábrodí
1981 zrušeno pohostinství u Vaníčků v Horních Rybníkách
1982-85 budování vodovodu
18. 12. 1989 ustavující schůze OF
1990 zasazení lípy svobody
1996 obnovení tradice stavění máje
1996 znovuotevření hostince u Prouzů
1998 zahájen provoz čerpací stanice na Končinách
1998 100. výročí založení SDH v Zábrodí
1999 100. výročí založení SDH v Horních Rybníkách - výjezd k celkem 15 požárům (1. 1897 u Václava Vitouška, poslední 1987 u Josefa Prouzy)
   

21. století

   
12. 1. 2003 Otevření zrekonstruovaného Obecního úřadu

  24. 8. 2015       Otevření Mateřské školy Horní Rybníky