Menu
Obec Zábrodí
ObecZábrodí
rozšířené vyhledávání

Léta 1998 - 2010

Rok 2000 nebyl prvním rokem třetího tisíciletí, přesto oslavy nového roku a silvestrovské oslavy byly jakoby třetí tisíciletí již začínalo. To však začalo až 1. ledna 2001.

1998 - 2000

Hovoří se o plynofikaci obce – náklady na plynofikaci celé obce by byly podle tehdy vypracované studie 25 milionů korun, což je nad finanční možnosti obce.

Schválen územní plán obce – platnost 15 let

Obnoven (vysázen) obecní les vytěžený v roce 1999 – 3500 stromků.

Obec je připojena na Internet – přes telefonní linku, zřízen Internet pro veřejnost na obecním úřadě, využívá zejména mládež.

Rozvoj koňského ježdění pro zábavu. Jezdecký klub je v Červeném Kostelci.

2001

Stavba a dokončení tenisových kurtů na hřišti. V návaznosti na to návrh vybudovat chodník od Vaníčků k "lípě".

Projednává se záměr výstavby rodinných domků na pozemku pana Prouzy v Horních Rybníkách.

Jirka Matějovic a Jaroslav Rýdl začali pracovat s dětmi a obnovují aktivní činnost "Hasičského sboru" v Horních Rybníkách – nastupuje mladá generace. Aktivně pracují i hasiči v Zábrodí.

2002

Připravuje se rekonstrukce obecního úřadu, která má zlepšit využitelnost této budovy pro potřeby obce.

Opravuje se cesta od Hanušů k "lípě" kolem hřiště.

Po čtyřiceti letech končí mateřská škola v Horních Rybníkách – budova se vrací původním majitelům. Děti budou dováženy do školky v Horní Radechové.

Připravují se volby do obecního zastupitelstva – kandidátní listiny nakonec odevzdala tři sdružení nezávislých kandidátů:

- Sdružení nezávislých kandidátů Zábrodí
- Sdružení nezávislých kandidátů SDH Horní Rybníky
- Sdružení nezávislých kandidátů Za obec krásnější sestavené starostou

Starostou zvolen pan Jiří Oleják.

Po pěti letech v srpnu 2002 znovu přicházejí povodně tentokrát v Čechách. Po dlouhotrvajících a vydatných deštích se zvedla hladina Vltavy a později i Labe. Voda v Praze na Vltavě kulminovala 13. srpna. V pražském Karlíně byla hladina vody až čtyři metry na úrovní Sokolovské třídy.

Neméně bylo postiženo celé povodí Vltavy a Labe – města i vesnice až do Hřenska, kde Labe opouští naši republiku. Podle vyjádření vodohospodářů to byla tisíciletá voda.

Naše obec jako pomoc zaslala 30 tisíc korun obci Malonty v jižních Čechách, která byla postižena povodněmi.

2003

V prosinci 2002 kolaudace zrekonstruované budovy obecního úřadu, 4. ledna slavnostní otevření.

Altán na hřišti.

Po druhé uskutečněna akce Cestománie – setkání s cestovateli se zajímavým programem.

Referendum o vstupu do EU – z 219 voličů je 152 pro vstup do UNIE.

IMPRO oslavuje 10 let činnosti

Fotbalisté SOKOL Zábrodí se drží v okresním přeboru na pěkném 4. místě již druhý rok.

Připravuje se změna územního plánu – pro výstavbu rodinných domků v Horních Rybníkách.

2004

Firma LIGO, která zakoupila kulturní dům, chce od obce zakoupit požární zbrojnici stojící hned vedle. Ze získaných prostředků bude vybudována nová zbrojnice. Zbrojnice v tomto roku slaví 100 let svého trvání. Stavba je zahájena. Dohody o nové společné zbrojnici pro oba sbory nebylo dosaženo. 3. prosince 2004 stavba dokončena.

Obec se rozhodla mít svůj znak a prapor.

První stavba – rodinný domek v Horních Rybníkách "pod střechou".

2005

V dubnu znak a prapor schváleny poslaneckou sněmovnou.

V rámci komplexních pozemkových úprav – vybudování komunikace kolem školky a úprava cesty do Dolních Rybníků.

Pokračuje rozvoj Internetového připojení, který se nevyhýbá ani naší obci. Trvalé připojení je realizováno pomocí bezdrátového připojení hned od dvou firem: GD-NET Náchod a DATAINFO Červený Kostelec.

15. června 2005 – po úderu blesku shořela stodola u Vaníčků. Místní hasiči provedli první zásah a ochránili vedlejší stavby od přenesení požáru.

IMPRO hodlá rozšířit svůj provoz na Končinách – bude třeba opravit procházející komunikaci.

26. listopadu 2005 – slavnostní uvedení znaku a praporu obce do života s účastí faráře a vikáře z Červeného Kostelce a Náchoda.

2006

Obec získává dotaci na cestu kolem OD IMPRO na končinách.

Volby do obecního zastupitelstva. Vybudován přívod trafostanice pro novou výstavbu v Horních Rybníkách.

2007

110 let hasiči Horní Rybníky, oslavy na hřišti. Prodloužení vodovodu ke Špince

2008

110 let hasičů Zábrodí.

Pokračuje aktivní činnost obou hasičských sborů.

Dovybaven areál na hřišti, postavena kůlna na dřevo a položena zámková dlažba.

Prodloužení vodovodu na Horních Rybníkách – neuskutečněno, dohoda s majiteli pozemků nemožná. Dále probíhá výstavba rodinných domků v Horních Rybníkách.

Obecní úřad průběžně udržuje a zdokonaluje obecní majetek.

Charakteristickým rysem tohoto období je využívání dotací z různých fondů ať státních nebo z Evropské unie na různé stavební akce – silnice, cesty, chodníky, kanalizace atd. To se obci daří.

2009

Připravuje se výstavba kanalizace v Zábrodí – jednání s majiteli pozemků, přes které by měla být kanalizace svedena do rybníka Brodského, jsou zatím neúspěšná. V Horních Rybníkách je trasa kanalizace odsouhlasena s majiteli pozemků. Bude třeba dotace z evropských fondů – pro rozpočet obce představuje kanalizace velkou zátěž.

Do obce opět zajíždí pojízdná prodejna "MARTA" zastavuje v Zábrodí a Horních Rybníkách u obecního úřadu. Přijíždí upravená skříňová AVIE. Službu využívají hlavně starší občané, kteří tak nemusí za nákupem do města. Nabízí běžný sortiment potravin uzenářské výrobky a pečivo. Lze si objednat zboží na příští nákup.

Rozhoduje se o výstavbě dětských hřišť, na které jsou vypsané dotace – na hřišti, u hasičské zbrojnice v Zábrodí, v nové výstavbě v Horních Rybníkách a u obecního úřadu.

Na sobotu 15. srpna 2009 připravili místní hasiči sportovní odpoledne, na které přizvali spřátelený hasičský sbor z Tarnowa v Polsku. Celá akce byla dobře připravená, dokonce i počasí bylo příznivé. Byla velká účast a akce protáhla do pozdního večera. Proběhlo přátelské klání ve fotbale, volejbale a tenise. Rožnily se krůty, opékalo vepřové na lorně a točil se plzeňský Gambrinus. Přátelé z Polska odjížděli domů před půlnocí.

2010

Na obecním úřadu je zřízen tzv. Czech Point – tj. internetové propojení se státními registry – obchodním rejstříkem, katastrem nemovitostí atd. Pro výpisy úředních dokumentů není třeba dojíždět na úřady, ale výpis je za poplatek dostupný přímo na obecním úřadě. Dříve bylo nutno např. pro výpis z obchodního rejstříku jet až do Hradce Králové k obchodnímu soudu.

28. a 29. května 2010 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volební účast: je 67,27%, zúčastnilo se 259 voličů z registrovaných 385 voličů

Výsledky: Věci veřejné VV 12%, KSČM 13%, ČSSD 28%, TOP 09 20,50%, ODS 26,50%. Celkem se hlasy voličů v naší obci snažilo získat 17 politických subjektů.

Je vydáno územní rozhodnutí na kanalizaci v Horních Rybníkách.

12. června 2010 – oslava u příležitosti sloučení obcí Zábrodí, Horní Rybníky a Končiny do sloučené obce Zábrodí. Obec v současné podobě existuje již padesát let. Sešlo se velké množství místních občanů, přijeli i pozvaní rodáci.

Po náboru na počátku roku 2010 do žákovského fotbalového mužstva Sokol Zábrodí se podařilo rozběhnout jeho činnost. Po jarním pouze tréninkovém období se družstvo v červnu 2010 přihlásilo do regulérní mistrovské soutěže.

V srpnu 2010 zasáhly Liberecký kraj velké povodně. Starosta obce p. Oleják zorganizoval pomoc obci Raspenava. Obec Zábrodí zakoupila za 41000,- Kč vysoušeč zdiva a na dobu potřebnou obci Raspenava zapůjčila. Obec dále zakoupila další věci ze svého za cca 7000,- Kč a z darů občanů za 10000,- Kč. Vše řádně zdokumentované 12. 8. 2010 bylo odvezeno do Raspenavy. Rozsah škod v Raspenavě byl obrovský.

Je dokončeno patnáct domů z plánovaných sedmnácti v Horních Rybníkách. Obec odkupuje zpět od majitele dvě zbývající parcely a nabídne je dalším zájemcům.

Je zrekonstruován chodník v Horních Rybníkách – od požární zbrojnice k bytovce.

Volby do obecního zastupitelstva  15. 10 - 16. 10. 2010

Volební účast: je 64,16% zúčastnilo se 247 voličů z registrovaných 385 voličů

Starostou obce se stává pan Jan Dlauhoweský.

Datum vložení: 15. 6. 2017 12:56
Datum poslední aktualizace: 17. 8. 2017 23:40
Autor: Správce Webu
nahoru

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

obrysová mapa
Obec Zábrodí